Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Heetpasweg 2 en Zendvelderweg 4, 5 en 7’

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Heetpasweg 2 en Zendvelderweg 4, 5 en 7’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Heetpasweg 2 en Zendvelderweg 4, 5 en 7’ met ingang van 28 juli 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Het plangebied bevindt zich aan de Heetpasweg 2 en de Zendvelderweg 4, 5 en 7. Het betreft een Rood voor Rood project waarbij op beide erven in totaal minimaal 1500 m2 aan gebouwen gesloopt wordt en daarvoor in de plaats een woning gerealiseerd mag worden aan de Heetpasweg 2 van maximaal 1000 m3 en een bijgebouw van maximaal 200 m2. Aan de Zendvelderweg 4 krijgt het rijksmonument de functie van restauratieatelier voor antiquiteiten. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit.


Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1149-0002.


Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl