Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 12/12a en Hengelosestraat 53’

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 12/12a en Hengelosestraat 53’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 12/12a en Hengelosestraat 53’ met ingang van 16 februari 2018 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich aan de Hasseltweg 12 te Haaksbergen. Het betreft de realisatie van een gebouw van 150 m2 voor het aanwezige hoveniersbedrijf. Als tegenprestatie wordt een gebouw van 390 m2 gesloopt aan de Hengelosestraat 53. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. 

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1152-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl