Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Enschedeseweg 31’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 mei 2018, nummer 201702656/1/R3 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Enschedeseweg 31’ met ingang van 24 mei 2018 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Plangebied

Het voorliggende bestemmingsplan is de planologisch-juridische regeling naar aanleiding van de uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen' van 22 april 2015. Het plan betreft een reparatie van de locatie Oude Enschedeseweg 31. Het beroep dat tot een herziening van het bestemmingsplan heeft geleid is meegenomen in deze herziening van het bestemmingsplan.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1136-0002

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website  ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Bestemmingsplannen inzien → Buitengebied → Onherroepelijk. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl