Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening diverse recreatiewoningen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening diverse recreatiewoningen’ met ingang van 16 augustus 2019 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een tiental percelen in het buitengebied van Haaksbergen. Negen recreatiewoningen krijgen een woonbestemming en één recreatiewoning krijgt de bestemming recreatiewoning. Het plan omvat de volgende percelen:

  • Bosweg 2a –Z (voorheen Broekheurnerweg 96-Z)
  • Broekheurnerweg 27a-Z
  • Broekheurnerweg 29-Z
  • Meijersgaardenweg 23-Z
  • Porikweg 13a-Z
  • Stendermolenweg 3-Z
  • Eibergsestraat 260 –Z (voorheen Vloedsteegweg 1-Z)
  • Hambree 13 –Z
  • Bosweg 3a –Z
  • Porikweg 13 -Z

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1159-0003

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl