Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 207'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 207’ met ingang van 6 december 2019 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het erf van Eibergsestraat 207 en het omvat het renoveren van een deel van de boerderij tot woning waardoor een extra woning ontstaat op het erf. Om dit mogelijk te maken wordt de gehele boerderij in ere hersteld. Eveneens wordt er een oud bijgebouw gesloopt en hiervoor in de plaats komt een passend bijgebouw dat ondergeschikt is aan de oude boerderij. De huidige stallen op het erf worden gesloopt of gerenoveerd waarbij alle asbest van de daken wordt verwijderd. Het gehele erf wordt landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1164-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl