Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juli 2021, nr. 202002726/1/R1 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a’ onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a. Het plan maakt de realisering van een vrijstaande woning met bijgebouwen op de slooplocatie aan de Oude Boekeloseweg 97a mogelijk. Voor het perceel Oude Boekeloseweg 97 wordt de milieuzonering verwijderd. De bestemming van het perceel Oude Boekeloseweg 95 wijzigt niet.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1168-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl