Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening Brammeloweg 16';

Het besluit van woensdag 24 april 2013, nr. 4 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied, partiële herziening Brammeloweg 16’’ is onherroepelijk geworden. Het plangebied ligt westen van Haaksbergen en het gaat om de percelen behorende bij de Brammeloweg 16. Het vastgestelde bestemmingsplan betreft de transformatie van een agrarisch erf naar een erf met drie woningen die landschappelijk worden ingepast. Tevens wordt er een wandelpad gerealiseerd dat langs de oostelijke perceelgrens loopt en uitkomt op het schouwpad van het waterschap Regge en Dinkel.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 5 juli voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl