Bestemmingsplan "Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2"

Het besluit van 26 september 2012 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2’ is onherroepelijk geworden. Het plangebied bevat het bouwperceel Bretelerveldweg 2 en ligt in het landbouwontwikkelingsgebied van Haaksbergen. Het agrarisch bedrijf wordt vergroot ten behoeve van de realisatie van een nieuwe vleesvarkensstal. Ook wordt de landschappelijke inpassing van het perceel in het bestemmingsplan geregeld.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl