Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening Hegeveldweg 4';

Het besluit van 27 februari 2013, nr. 10 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het Bestemmingsplan ‘’Buitengebied, partiële herziening Hegeveldweg 4’’ is onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een extra woning aan de Hegeveldweg 4 mogelijk waarbij de regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing wordt toegepast. Daarnaast wordt het erf landschappelijk ingepast en worden enkele andere opstallen gerenoveerd of gesloopt.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 3 mei voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn tevens beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl