Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kolenbranderweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Kolenbranderweg’ met ingang van 11 april 2014  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Dit plan voorziet in de aansluiting van de kern Haaksbergen op het toekomstige tracé van de N18. Deze aansluiting zal worden gerealiseerd door de Kolenbranderweg daarvoor geschikt te maken. Het plangebied wordt globaal begrensd door dat deel van de Kolenbranderweg gelegen tussen het toekomstige tracé van de N18 en de Noordsingel.


Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1068.0004

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl