Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening Kolleweg 7'

Het besluit van 25 april 2012, nr. R 8 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Kolleweg 7’ is onherroepelijk geworden. Het plangebied ligt aan de noordkant van Haaksbergen, in de nabijheid van de gemeentegrens met Hengelo. Het agrarisch bedrijf wordt beëindigd. Hiervoor in de plaats zal het aanwezige mesttransportbedrijf planologisch worden geregeld.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 29 juni 2012 voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl