Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening Oude Enschedeseweg ongenummerd te Haaksbergen'

Na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 maart 2013, nummer 201206935/1/R1, is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Oude Enschedeseweg ongenummerd te Haaksbergen’ onherroepelijk geworden. Het plangebied ligt ten oosten van het dorp Haaksbergen en het gaat om het perceel sectie P, nummer 00439, nabij Oude Enschedeseweg nummer 47/47a. Het betreft de realisatie van een woning van 750 m³ met een bijgebouw van maximaal 100 m² waarvan 75 m² mag zijn aangebouwd aan de woning.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 5 april 2013 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn tevens beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl