Bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Peddedijk 23 en Hazenweg 14

Het besluit van 29 mei 2013 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Peddedijk 23 en Hazenweg 14’  is onherroepelijk geworden. Het plangebied bevat de percelen Peddedijk 23 en Hazenweg 14. Dit bestemmingsplan betreft de verplaatsing van een kwekerij van de Hazenweg 14 naar de Peddedijk 23 in verband met de komst van de N18. De locatie Hazenweg 14 wordt “wegbestemd” en aan de Peddedijk 23 wordt een kwekerij gerealiseerd met bedrijfsbebouwing van maximaal 900 m², de bedrijfswoning wordt herbouwd en geschikt gemaakt voor inwoning en er wordt in de ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1094-0004

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl