Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Smitterijweg 8

Het besluit van 22 februari 2012, nr. R 11 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied, partiële herziening Smitterijweg 8 is onherroepelijk geworden. Het plangebied ligt aan het oostkant van Haaksbergen, net buiten de rondweg N18 en het gaat om de percelen behorende bij het voormalig agrarisch erf aan de Smitterijweg 8. De karakteristieke boerderij krijgt een nieuwe functie tot een logiesverblijf voor mensen met een verstandelijke beperking. De karakteristieke boerderij wordt gerenoveerd en de in slechte staat van onderhoud aanwezige bijgebouwen worden gesloopt.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 27 april voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.


Tevens zijn deze stukken en de bijbehorende onderzoeken beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl