Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening hoek Brammeloweg - Vrevelinkweg';

Het besluit van 27 februari 2013, nr. 11 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied, partiële herziening hoek Brammeloweg – Vrevelinkweg’’ is onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan regelt de planologische inpassing van twee Rood voor Rood woningen op de locatie van een voormalige intensieve veehouderij in Sint Isidorushoeve. Het betreft de percelen die behoren bij de Vrevelinkweg 1 en 3.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 3 mei 2013 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl