Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening landgoed Eppenzolder

Het besluit van 22 februari 2012, nr. R 4 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied, partiële herziening landgoed Eppenzolder’’ is onherroepelijk geworden. Het plangebied ligt ten noorden van Haaksbergen en het gaat om de percelen behorende bij de Schoolkaterdijk 39. Het onherroepelijke bestemmingsplan betreft de ontwikkeling van een landgoed met een woning van allure en de ontwikkeling van het erf aan de Schoolkaterdijk 39 in het kader van Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 27 april voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Tevens zijn deze stukken en de bijbehorende onderzoeken beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl