Bestemmingsplan Buitengebied, ph Enschedesestraat 162, Oude Kampweg ongenummerd en Mentinksweg 14

Het besluit van 30 januari 2013 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Enschedesestraat 162, Oude Kampweg ongenummerd en Mentinksweg 14, ’ is onherroepelijk geworden. Het plangebied bevat de percelen Enschedesestraat 162 en Oude Kampweg in de nabijheid van de bestaande N18 en het perceel Mentinksweg 14. Het betreft een rood voor rood project waarbij op twee percelen landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt, een woning wordt verplaatst, een compensatiewoning wordt gerealiseerd en in ruimtelijke kwaliteit wordt geïnvesteerd. Aan de Mentinksweg 14 vindt tevens een VAB invulling plaatst van niet agrarische opslag en boerderijkamers.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl