Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Bartelerweg 9'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Bartelerweg 9 ’met ingang van 30 april 2021 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het slopen van 1.385 m² aan landschapsontsierende bebouwing, het verplaatsen van een bestaand bijgebouw van 125 m², het bouwen van een compensatiewoning van 750 m3 met een bijgebouw van 300 m2 aan de Bartelerweg 9. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1179-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl