Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Beckummerweg 39-41

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Beckummerweg 39-41’ met ingang van 31 augustus 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Beckummerweg 39-41 de landschapsontsierende bebouwing te slopen en daarvoor in de plaats een nieuwe woning te realiseren. Daarnaast wordt de karakteristieke schöppe gerenoveerd tot twee boerderijkamers en een kleinschalige boerderijcamping met bijbehorend gebouw gerealiseerd. Dit gebouw dient ten behoeve van de sanitaire voorzieningen, een kantine, twee boerderijkamers en opslag voor machines en gereedschap om de omliggende gronden en camping te onderhouden.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1107-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl