Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 213'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 213’ met ingang van 12 juni 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het wijzigen van het gebruik van de huidige paardenfokkerij door de bestemming ‘’Agrarisch – Agrarisch bedrijf’’ te wijzigen naar ‘’Sport – Manege’’. Daarnaast worden er duurzaamheidsmaatregelen getroffen en wordt de locatie aan de Eibergsestraat 213 landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1175-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl