Bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Ellenbroekweg 12"

Het besluit van 29 januari 2014 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Ellenbroekweg 12’  is onherroepelijk geworden. Het plangebied bevat het perceel Ellenbroekweg 12. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van kinderopvang met buitenschoolse opvang door middel van de VAB regeling mogelijk aan de Ellenbroekweg 12. Er wordt tevens geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit op het erf.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1108-0002

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 28 maart 2014 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl