Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Enschedesestraat 215 en Hazenweg ongenummerd'

Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Enschedesestraat 215 en Hazenweg ongenummerd'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Enschedesestraat 215 & Hazenweg ongenummerd’ met ingang van 12 juni 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het slopen van de woning, het verwijderen van alle verhardingen en het landschappelijk inpassen van de locatie aan de Enschedesestraat 215. Ter plaatse van de Hazenweg ongenummerd wordt een nieuwe woning van maximaal 750 m3 met bijgebouw van maximaal 150 m2 gerealiseerd. Eveneens wordt de locatie aan de Hazenweg ongenummerd landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1166-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl