Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan ’Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eppenzolderveldweg 192-194 en Wissinkbrinkweg 52’

Bestemmingsplan ’Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eppenzolderveldweg 192-194 en Wissinkbrinkweg 52’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eppenzolderveldweg 192-194 en Wissinkbrinkweg 52’ met ingang van 5 april 2019 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden Eppenzolderveldweg 192-194 en Wissinkbrinkweg 52 en het omvat de ontwikkeling van de Wissinkbrinkweg 52 met toepassing van het Rood voor Rood beleid. Hierbij wordt aan de Wissinkbrinkweg 52 een extra woning met twee bijgebouwen toegevoegd. Om dit mogelijk te maken worden er landschapsontsierende stallen gesloopt aan de Wissinkbrinkweg 52 alsmede de Eppenzolderveldweg 192-194. Aan de Eppenzolderveldweg verdwijnt de intensieve veehouderij.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1157-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl