Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Harmoleweg 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buiteengebied Haaksbergen, partiële herziening Harmoleweg 4’ met ingang van 29 augustus 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een weegbrug en de opslag van niet agrarische goederen en loonbedrijf activiteiten in bestaande bedrijfsgebouwen door middel van de VAB regeling mogelijk aan de Harmoleweg 4. Er wordt tevens geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit op het erf.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1115-0002

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl