Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 35’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 35’ met ingang van 5 april 2019 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Hasseltweg 35 en het omvat de renovatie van de karakteristieke boerderij tot woning, de realisatie van een nieuwe kapschuur als bijgebouw en de sloop van de bestaande bijgebouwen waarbij de mogelijkheid bestaat om dezelfde totale oppervlakte aan bijgebouwen opnieuw op te richten. Het geheel zal landschappelijk ingepast worden.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1156-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl