Bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hengelosestraat 202-204 en Hulstweg 11"

Het besluit van 27 november 2013 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Hengelosestraat 202-204 en Hulstweg 11’  is onherroepelijk geworden. Het plangebied bevat de percelen Hengelosestraat 202-204 en Hulstweg 11. Het betreft een rood voor rood project waarbij op het perceel Hengelosestraat 202 landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt, een compensatiewoning wordt gerealiseerd en in ruimtelijke kwaliteit wordt geïnvesteerd.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1105-0003

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 28 maart 2014 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl