Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 29-29a en ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 29-29a en ongenummerd’ met ingang van 25 april 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan regelt de bouw van een groter bijgebouw aan de Kattendamsweg 29-29a en een adequate planologische regeling voor een onlangs verplaatste veldschuur aan de Kattendamsweg ongenummerd.


Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 28 maart 2014 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl