Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Molenstraat 96

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Molenstraat 96’ met ingang van vrijdag 21 november 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan regelt de ontwikkeling van het erf aan de Molenstraat 96. Het monumentale bijgebouw wordt betrokken bij de inhoud van de eveneens monumentale boerderij. Daarnaast wordt het erf landschappelijk ingepast waardoor de oude structuur van het hoevenlandschap wordt versterkt.


Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 9 januari 2015 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl