Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oldenkotsedijk 51 en 55


Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oldenkotsedijk 51 en 55’ met ingang van 25 december 2015  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevat de percelen aan de Oldekotsedijk 51 en 55 en omgeving. Dit bestemmingsplan heeft tot doel om een rood voor rood project te realiseren. Op beide percelen worden landschapsontsierende bebouwing gesloopt (totaal 1825 m2) en geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. De twee rood voor rood woningen worden gerealiseerd op direct aangrenzende gronden van de slooplocatie. Het bestemmingsplan heeft als doelstelling de gewenste situatie juridisch vast te leggen.       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl