Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Rietmolenweg 42

Het besluit van 5 maart 2014 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Rietmolenweg 42’  is onherroepelijk geworden. Het plangebied bevat het perceel Rietmolenweg 42. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van de opslag van niet agrarische goederen in bestaande bedrijfsgebouwen door middel van de VAB regeling mogelijk aan de Rietmolenweg 42. Er wordt tevens geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit op het erf.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1108-0002

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 16 mei 2014 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl