Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Voordtweg ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Voordtweg ongenummerd’ met ingang van 29 april 2016 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich aan de Voordtweg ongenummerd (sectie N en nummer 891). Dit bestemmingsplan betreft het verplaatsen van een paardenstal in verband met de komst van de nieuwe N18. De paardenstal wordt landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1135-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl