Bestemmingsplan 'Partiële herziening Scholtenhagenweg 34 en Maatweg ong.'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Scholtenhagenweg 34 en Maatweg ong.’ met ingang van 27 november 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden aan Maatweg ong. (kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, Sectie C, nr. 1643), de Scholtenhagenweg 34 en de Spanjaardweg 16 in Haaksbergen en omvat het slopen van de woning aan de Scholtenhagenweg 34, het bouwen van een vervangende woning aan de Maatweg ong. en het slopen van een landschapsontsierende intensieve veehouderijschuur aan de Spanjaardweg 16 t.b.v. een groter bijgebouw aan de Maatweg ong.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1183-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl