Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 70-72'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 70-72’ met ingang van dinsdag 10 februari 2015 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan regelt de verplaatsing van het agrarische bedrijf aan de Kolenbranderweg 70-72 naar een locatie zo’n 350 meter zuidelijker. Het huidige erf wordt compleet gesloopt en de intensieve veehouderijtak wordt afgestoten.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 9 januari 2015 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl