Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Knoefweg 16

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Knoefweg 16’ met ingang van 30 juli 2021 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het slopen van 1.100 m2 aan landschapsontsierende bebouwing, het verwijderen van een kuilvoerplaat en het verwijderen van de overige erfverharding. In ruil hiervoor wordt er een nieuwe woning van 750 m3 met bijgebouw van maximaal 150 m2 teruggebouwd. Een bestaand bijgebouw van 200 m2 blijft gehandhaafd ten dienste van de bestaande woning. Dit bijgebouw wordt opgeknapt en het asbesthoudende dak wordt vervangen. De gehele locatie wordt landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1009-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl