Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 31

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 31’ met ingang van 16 juli 2021 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het slopen van een aangebouwd bijgebouw bij de bestaande bedrijfswoning, het slopen van een schuur en de bestaand bedrijfswoning te verbouwen tot bijgebouw. Het bestemmingsvlak wordt aan de oostzijde verkleind en aan de zuidzijde vergroot. Per saldo blijft de oppervlakte van het bestemmingsvlak gelijk. Het aanpassen van het bestemmingsvlak maakt het mogelijk om een nieuwe bedrijfswoning op het perceel te bouwen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1008-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl