Wijzigingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50’ met ingang van 2 augustus 2019’ onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalige agrarische erf aan de Oude Enschedeseweg 50. Op deze locatie is geen actief agrarisch bedrijf meer aanwezig waardoor met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘’Buitengebied Haaksbergen’’ de bestemming is gewijzigd van ‘’Agrarisch – Agrarisch bedrijf’’ naar ‘’Wonen’’

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1006-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl