Bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 2016, nr. 201504165/1/R1 het bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost’ NL.IMRO.0158.BP1124-0002 met ingang van 17 maart 2016 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied rondom de markt van de gemeente Haaksbergen en het omvat centrumvoorzieningen, woningenbouw en openbare ruimte.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1124-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl