Bestemmingsplan ‘Centrum, partiële herziening Spoorstraat 15-17’

Het besluit van 28 november 2012 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Centrum, partiële herziening Spoorstraat 15-17’ is onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in het centrum van Haaksbergen aan de Spoorstraat en het omvat de realisatie van een nieuw winkelpand met bijbehorend magazijn en twee bovenwoningen met parkeerplaatsen.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 22 februari 2013 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Tevens zijn deze stukken en de bijbehorende onderzoeken beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl