Bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, 2013’ met ingang van 30 augustus 2013 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen in het zuidoostelijke deel van de kern en wordt grofweg begrensd door de centrumring. Deze ring bestaat uit de Blankenburgerstraat, Sterrebosstraat, Zeedijk, Eibergsestraat, Lansinkstraat, Stationsstraat en Mr. Eenhuisstraat. Aan de noordzijde wordt de Mr. Eenhuisstraat enigszins door de plangrens overschreden. In de zuidwesthoek vormen de Hibbertstraat en het Meuke de plangrens in plaats van de centrumring. Binnen de grenzen van het plangebied ligt het Marktplan. Dit plan is buiten het onderliggende bestemmingsplan gehouden. Hiervoor is een separaat bestemmingsplan in procedure.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl