Bestemmingsplan Haaksbergen Centrum, partiële herziening de Kalter 2

Het besluit van 20 oktober 2011, nr. R03 van de gemeenteraad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Centrum, Kalter 2’ is onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Kalter 2 e.o. te Haaksbergen en omvat de realisatie van een complex, met op de begane grond zakelijke/maatschappelijke dienstverlening en (zorg) appartementen op de verdieping.

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 30 december 2011 voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl