Bestemmingsplan 'Scholtenhagen-Watermolen'

Bij het besluit van 29 juni 2011 van de Raad van State is het bestemmingsplan Scholtenhagen-Watermolen onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft met haar uitspraak de wijzigingsbevoegdheid om de bestemming “tuin” te wijzigen in de bestemming “wonen” op de percelen P 427 en P 428 vernietigd. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het recreatiegebied Scholtenhagen-Watermolen ten zuiden van de kern Haaksbergen. Het plangebied Scholtenhagen - Watermolen wordt begrensd aan de noordzijde door de Eibergsestraat, aan de oostzijde door de Sonderenstraat, de percelen van v.v. H.S.C. ’21, de Atletiekvereniging Haaksbergen, de Scholtenhagenweg, de golfbaan, de Korenmolenweg en de gronden van de paardenhouderij, aan de zuidzijde door de Schipbeek, Erve Bruggert en Recreatieterrein Buursebeek en aan de westzijde door Recreatieterrein ’t Stien’nboer, de Laarveldsweg en camping Scholtenhagen. Het gebied kenmerkt zich door zijn grote recreatieve en natuurlijke functie. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de actualisatie van het bestemmingsplan.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl