Participatieraad Haaksbergen

De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

De Participatieraad bestaat sinds 1 januari 2015. De Participatieraad is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad heeft een eigen website: www.participatieraadhaaksbergen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl