Kinderopvang

De gemeente Haaksbergen laat de handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (Wko) uitvoeren door de gemeente Hengelo. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Kolkhuis Tanke (074) 245 98 11 of mevrouw Paarhuis (074) 245 88 47 van het meldpunt kinderopvang Hengelo.

Wilt u informatie over een gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang, of wilt u een bijdrage aanvragen, neem dan contact op met mevrouw Timmermans of mevrouw Wolf via telefoonnummer 14-074. 

Website gemeente Hengelo

Alle informatie over kinderopvang in de gemeente Haaksbergen (onder meer aanvraag- en wijzigingsformulieren voor houders van kindercentra en gastouderbureaus) vindt u op: www.hengelo.nl.

Informatie over en formulieren voor het aanvragen van een gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang vindt u ook op de website van de gemeente Hengelo.

Overzicht kinderopvang en peuterspeelzalen

Kijk voor een overzicht van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl