Kinderopvang

De gemeente Haaksbergen laat de handhaving van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (Wko) uitvoeren door de gemeente Hengelo. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Kolkhuis Tanke (074) 245 98 11 of mevrouw Paarhuis (074) 245 88 47 van het meldpunt kinderopvang Hengelo.

Wilt u informatie over een gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang, of wilt u een bijdrage aanvragen, neem dan contact op met mevrouw Schippers (074) 245 91 26 of mevrouw Timmermans (074) 245 90 38.

Website gemeente Hengelo

Alle informatie over kinderopvang in de gemeente Haaksbergen (onder meer aanvraag- en wijzigingsformulieren voor houders van kindercentra en gastouderbureaus) vindt u op: www.hengelo.nl.

Informatie over en formulieren voor het aanvragen van een gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang vindt u ook op de website van de gemeente Hengelo.

Overzicht kinderopvang en peuterspeelzalen

Kijk voor een overzicht van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl