Asbestbodemonderzoek

Gepubliceerd: 14-9-2022

De gemeente Haaksbergen hecht veel waarde aan een schone en veilige leefomgeving. Daarom heeft Projectbureau Bodem Asbest Sanering in opdracht van de gemeente gekeken in welke straten en wijken er een verhoogde kans is op asbest in de bodem. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden een boerenerf is geweest of een bedrijf. Bewoners van deze wijken kunnen kosteloos een bodemonderzoek laten uitvoeren. Om dit bij hen onder de aandacht te brengen, krijgen bewoners van deze wijken persoonlijk een brief van Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS).

In de periode van juni tot augustus jl. heeft Projectbureau BAS, namens de gemeente Haaksbergen, asbestbodemonderzoek uitgevoerd in enkele straten en groenstroken in de wijk Zienesch. Uit deze onderzoeken bleek dat in enkele tuinen asbest in de bodem zit. In tuinen waar asbest boven de norm is aangetroffen wordt in overleg met de bewoners de bodem gesaneerd. Ook deze sanering is kosteloos. De herstelkosten zijn wel voor rekening van de bewoners.

Tweede fase bodemonderzoeken

Binnenkort start de volgende fase van het bodemonderzoek. De bewoners van een deel van de Beatrixstraat en een klein deel van de Goorsestraat ontvangen dan een uitnodiging om kosteloos mee te doen met het bodemonderzoek van de tuin. De onderzoeken staan gepland in de periode september tot november 2022.

Waarom bodemonderzoek? 

Het vermoeden bestaat dat er asbest in de bodem aanwezig is in een aantal wijken van Haaksbergen. Historische informatie en eerder uitgevoerde onderzoeken wijzen hierop. Daarom wil de gemeente Haaksbergen de bodem in deze wijken laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. De gemeente heeft Projectbureau BAS gemandateerd dit namens hen uit te voeren.

Over Projectbureau BAS 

Projectbureau BAS is een overheidsprojectbureau en werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. Het projectbureau is gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente. Projectbureau BAS wil uw leefomgeving zo asbestvrij mogelijk maken en daarmee schoon en veilig. Meer informatie over het projectbureau leest u op www.bodemasbestsanering.nl.  

Meer nieuws

 • Begroting 2023

  30-9-2022

  Het vertrekpunt ligt op het realiseren van raadsafspraken....

 • Marktkramen

  29-9-2022

  Vanaf 5 oktober tijdelijke verhuizing marktkramen naar de Hibbertsstraat....

 • Poet’n Graads

  29-9-2022

  Dorpsomroeper Poet’n Graads weer terug op zijn sokkel....

Nieuws overzicht