Controle containers

Gepubliceerd: 23-12-2021

In november was er weer een controleactie van de verpakkingencontainer. Deze container is bedoeld voor plastic, metaal en drankpakken (pmd). Helaas is er geconstateerd dat er in veel containers ‘fout afval’ zit, oftewel afval dat niet thuishoort in de pmd-container. Deze containers zijn blijven staan en werden dus niet geleegd. De gemeente Haaksbergen vraagt uw aandacht voor het goed scheiden van afval.

In de verpakkingencontainer werd veel restafval en gft-afval aangetroffen. In andere gevallen werd zelfs een hele vuilniszak in de verkeerde container aangetroffen. Soms komt dit doordat mensen niet weten welk afval in welke container hoort, of wordt er vergeten het afval te scheiden. Vervuiling in de pmd-container kan jaarlijks tot € 500.000 euro aan kosten met zich meebrengen en moet worden betaald uit de afvalstoffenheffing. In 2022 gaat de gemeente ook verder met het controleren van uw afvalcontainers. Bij vervuiling wordt de container niet alleen vol achtergelaten, maar kunt u ook een boete ontvangen. Uw afval goed scheiden scheelt dus in de portemonnee!

Meer nieuws

Nieuws overzicht