Crisisnoodopvang

Gepubliceerd: 7-7-2022

De 14 Twentse gemeenten hebben afgestemd om gezamenlijk op korte termijn 225 asielzoekers op te vangen. Dit is door het Rijk gevraagd aan alle Nederlandse veiligheidsregio’s, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. In Haaksbergen zal voor tien tot maximaal twintig asielzoekers tijdelijk plaats gemaakt worden in de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Onwaardige situatie

Het Rijk is druk bezig met het vinden van een structurele oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al lange tijd overvol. “Op de korte termijn moet er nu echt iets gebeuren. Ter Apel is te vol en mensen brengen noodgedwongen de nacht op stoelen door of in de open lucht. Dat is Nederland onwaardig. Al eerder hebben de Twentse gemeenten op verschillende locaties noodopvang van asielzoekers gerealiseerd. We hebben besloten om dat nu weer te doen, maar wel op basis van een aantal duidelijke afspraken met het Rijk”, aldus Roelof Bleker, voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Randvoorwaarden

De veiligheidsregio’s hebben een aantal voorwaarden gesteld voor het creëren van de crisisnoodopvanglocaties. De veiligheidsregio’s vragen ondersteuning op het terrein van beschikbaarheid medische zorg, beschikbaarheid van personenvervoer en personele capaciteit. Het Rijk heeft toegezegd om hierin te voorzien. Ook is de afspraak gemaakt dat de opschaling van de crisisnoodopvang door de veiligheidsregio’s bedoeld is voor maximaal drie maanden. De verdeling van de 225 asielzoekers vindt in Twente plaats naar rato van het inwoneraantal. Gemeenten en veiligheidsregio’s organiseren deze korte opvang in ruimtes die bij crisis ingezet worden. In Haaksbergen is dit de voormalige basisschool Dr. Ariëns. In deze opvanglocatie zal tijdelijk, voor tien tot maximaal twintig asielzoekers, plaats worden gemaakt naast de Oekraïense vluchtelingen.

Heeft u vragen?

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Wij zijn dan ook het eerste aanspreekpunt voor de tijdelijke bewoners, en ook voor inwoners. Met al uw vragen kunt u contact opnemen via oekraine@haaksbergen.nl, ook als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden of als u goederen wilt aanbieden.

Meer nieuws

 • Asielzoekers

  21-7-2022

  Eerste asielzoekers voor crisisnoodopvang in Haaksbergen....

 • Goan app

  21-7-2022

  Reizen met de Regiotaxi? Het boeken en reizen wordt nu nog makkelijker....

 • Marktplan

  21-7-2022

  Bewoners en ondernemers van omliggende straten rond het Marktplan praten mee....

Nieuws overzicht