Duurzaamheidsvisie

Gepubliceerd: 4-6-2024

Inwoners van Haaksbergen zijn van harte welkom op een bijeenkomst op dinsdagavond 11 juni. Deze avond kunnen geïnteresseerde Haaksbergenaren met de gemeente meedenken over wat er nodig is om Haaksbergen de komende jaren verder te verduurzamen. Dit voorjaar konden inwoners al hun mening geven via een vragenlijst. De resultaten hiervan worden tijdens de bijeenkomst gedeeld en de deelnemers gaan aan de slag met het opstellen van een meer concrete agenda voor de toekomst.

Een strategische visie op duurzaamheid moet de gemeente en inwoners helpen om planmatig en proactief stappen te zetten richting verduurzaming. Momenteel zijn projecten nog te vaak ad hoc en reactief. “Wij vinden het belangrijk om inwoners te raadplegen voor onze visie. We hebben al best wat informatie opgehaald via een vragenlijst. Nu is het tijd voor het gesprek. Dit gaat om onze toekomst. Daarom hoop ik dat we deze avond veel mensen en alle generaties mogen begroeten”, meent wethouder Duurzaamheid Johan Niemans.

Behoefte

De visie in wording is verdeeld in een viertal hoofdthema’s: circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. Tijdens de bijeenkomst wordt daar verder over doorgepraat. Niemans: “We willen graag horen waar behoefte aan is. Soms komen onze inwoners bij ons met initiatieven, maar kunnen we daar geen gehoor aangeven omdat er geen beleid voor is. Dat willen we anders.” Richtinggevend voor de Haaksbergse duurzaamheidsvisie zijn Europese en nationale doelen, vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse Klimaatwet. De Haaksbergse duurzaamheidsvisie moet daar op aansluiten en tegelijkertijd precies passen bij waar Haaksbergen behoefte aan heeft.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 juni om 19.30 uur in het Haaksbergse gemeentehuis. Aanmelden is gewenst. Dat kan via s.binksma@haaksbergen.nl.

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht