Invulling Marktplan

Gepubliceerd: 6-11-2023

Sinds enkele jaren werken de projectontwikkelaars Nordwick BV en Ben Roerink samen met de gemeente aan het afbouwen en verfraaien van het centrum door middel van realisatie van het Marktplan. Er zijn onderzoeken uitgevoerd, tekeningen gemaakt en er is in een participatieproces meerdere keren met omwonenden gesproken over de inrichting van de openbare ruimte. Een formele stap was nog niet gezet. Tot nu toe, want dat moment is nu daar: het college heeft het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld en biedt inwoners, winkeliers en anderen de mogelijkheid om erop te reageren.

Om het Marktplan mogelijk te maken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan wijzigen. Dat begint met de vaststelling van het voorlopige (ofwel ontwerp)bestemmingsplan door het college. Dat is gebeurd en vanaf 2 november ligt het plan zes weken lang ter inzage. Iedereen kan daar op reageren. Het is vervolgens heel goed mogelijk dat het college nog aanleiding ziet om het plan enigszins te laten wijzigen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om ja of nee te zeggen tegen het aanpassen van het bestemmingsplan en de ontwikkelaars de mogelijkheid te geven aan de slag te gaan op de locatie van het ‘gat in de markt’ en het terrein van de vroegere de Bron.
Kaders In het verleden heeft de gemeenteraad al kaders meegegeven voor de ontwikkeling van het Marktplan. Eerder dit jaar gaf de raad aan nog steeds achter die eerder afgesproken koers (met een supermarkt) te staan. De raad ging namelijk akkoord met de uitgevoerde ‘actualiteitscheck’ van die koers. In het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgegaan van een supermarkt, met daarboven 39 appartementen en een parkeerkelder. En van 28 appartementen op de plek van de Bron, ook hier met een parkeergarage. Een parkachtige omgeving omhult de gebouwen. Er zijn appartementen in verschillende groottes en prijsklassen, van het goedkopere segment tot wat luxere appartementen. Dit sluit aan bij de uitkomsten van het eerder gehouden woonbehoefteonderzoek. Ook in de nabije omgeving van het Marktplan komen aanpassingen. Een voorbeeld daarvan: geluidswerende klinkers in de Hibbertstraat en Het Meuke, de straten waar meer verkeer voorzien wordt.

Werkgroep In aanloop naar het ontwikkelen van de plannen is regelmatig met een groep omwonenden gesproken. Omwonenden en centrumondernemers konden namelijk lid worden van een werkgroep om mee te denken over de openbare ruimte. Dit onder aanvoering van een onafhankelijke voorzitter. De werkgroep heeft diverse aandachtspunten aan de orde gesteld. Zo is op verzoek van de werkgroep berekend of er voldoende parkeerplekken zijn nu Basic Fit ook zorgt voor meer verkeer. Dat bleek het geval. Ook waren er zorgen over de draaicirkel van vrachtwagens op de hoek van de Lansinkstraat en Het Meuke. Vrachtwagens blijken uit nader onderzoek voldoende ruimte te hebben om te keren. De werkgroep blijft ook de komende tijd nog actief. De leden denken namelijk mee over de concrete inrichting van de openbare ruimte dit najaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vanaf 2 november te vinden op haaksbergen.nl en is in te zien bij de receptiebalie in het gemeentehuis.

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht