Marktplan

Gepubliceerd: 3-4-2024

In het gemeentehuis en daarbuiten wordt gestaag verder gewerkt aan de realisatie van het Marktplan in het Haaksbergse centrum. Om het Marktplan mogelijk te maken moet het bestaande bestemmingsplan aangepast worden door de gemeenteraad. Volgens plan neemt de raad daar na de zomer een besluit over. Wat gebeurt er nu eigenlijk in aanloop daarnaartoe? We geven u een kijkje achter de schermen.

Het ontwerp bestemmingsplan (zeg maar een voorlopige versie van het plan) heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen. Daar zijn 12 reacties op gekomen, zienswijzen genoemd. Het college van B&W vindt het heel belangrijk dat al deze reacties - die divers van aard zijn - zorgvuldig beoordeeld worden. Mogelijk leiden de zienswijzen tot een aanpassing van het bestemmingsplan. In ieder geval komt er een openbare reactie van de kant van de gemeente op al deze zienswijzen.

Grondverkoop

Ondertussen worden er ook voorbereidingen getroffen voor een overeenkomst om grond te verkopen. Een deel van de te bebouwen grond is eigendom van de projectontwikkelaars en een deel is in handen van de gemeente. De gemeente wil deze grond aan de projectontwikkelaars verkopen. De overeenkomst waarin dit wordt geregeld wordt te zijner tijd openbaar gepubliceerd.

Grondruil

Een andere kwestie gaat over grondruil tussen de naastgelegen parochie en een van de projectontwikkelaars, die is vastgelegd in een ruilovereenkomst tussen de partijen. Over die ruilovereenkomst is vorig jaar een kort geding geweest, omdat de parochie de grondruil niet meer wil, omdat zij de grond zelf wil gebruiken voor de bouw van een kerkelijk gebouw. De rechter vindt dat sprake is van een geldige overeenkomst en dat de grondruil nagekomen moet worden. De parochie vecht deze beoordeling echter nu aan in een bodemprocedure. Ook heeft de parochie beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeente om de vergunningaanvraag voor een nieuw kerkelijk gebouw buiten behandeling te stellen.

Openbare ruimte

Een werkgroep van omwonenden heeft afgelopen jaar meegedacht over de inrichting van de openbare ruimte van het Marktplan. Onderwerpen als parkeren, verkeer en openbaar groen kwamen daar aan de orde. De schetsen voor de openbare ruimte moeten nog verfijnd worden. De bewonersgroep zal weer uitgenodigd worden voor het vervolg. Kortom, er wordt volop gewerkt aan een aantrekkelijke markt!

Meer nieuws

 • Fietsroute water

  19-4-2024

  Ontdek de mooiste Haaksbergse waterwerken op de fiets....

 • Adoptie oorlogsgraven

  24-4-2024

  Haaksbergse basisscholen adopteren de graven van geallieerde militairen....

 • Stolpersteine poetsen

  24-4-2024

  Dankzij de Bonifatiusschool glimmen de Stopersteine in Haaksbergen weer....

Nieuws overzicht